Litorinaparken

Litorinaparken

Grundejerforeningen Enggården - Solrød Strand
Gå til indhold
Opsætning af udestue i Litorinaparken

Der skal søges byggetilladelse til opsætning af en udestue og der er ganske  særlige regler som SKAL overholdes.
Bl.a. skal overkant af facaden placeres 2,30 m over fundament og, overkant  tag ved udhænget foran facaden placeres 2,22 m over fundament, idet målene til  den typegodkendte terrasseoverdækning er målt fra terræn og, idet sokkeloverkant  skal være mindst 0,15 m over terræn jf. byggeloven.

Herunder kan du hente en Pdf fil med korrespondance samt diverse tegninger over opsætningen af en  udestue/terrasseoverdækning.

Copyright©Foreningen Enggården/www.litorinaparken.dk 2024
Tilbage til indhold