Litorinaparken

Litorinaparken

Grundejerforeningen Enggården - Solrød Strand
Gå til indhold
Ordensregler for Grundejerforeningen Enggården
1.
Stisystemet er forbeholdt gående. Cykel-, knallert og motorkørsel er derfor ikke tilladt. Ej heller er ridning på fællesarealer er tilladt.                       
2.
Hunde skal føres i snor. Evt. efterladenskaber skal straks fjernes af dyrets ejer. Der må i hver parcel kun holdes et større husdyr ( hund eller kat ).                       
3.
Boldspil må kun ske på fællesarealer, hvortil haver ikke vender ud, og da kun, hvis beplantningen ikke lider overlast derved.                       
4.
Oplagring af uanvendte eller kasserede effekter må ikke finde sted på fælles-arealer. Ej heller i carporte eller haver, hvis det sker i længere tid og må anses  at skæmme bebyggelsen.                        
5.
Storskrald må tidligst anbringes i carporte aftenen før afhentningsdagen. Storskrald skal før det anbringes i carporte være forsvarligt emballeret.                       
6.
TV og radioantenner må ikke være opsat på husene.                         
7.
Den enkelte parcel har ansvar og pligt til at udføre følgende:
a: Sommer:
Renholdelse mindst 1 m uden for eget matr.nr samt fejning af kørebanen til midterrabat. b. Vinter:
Renholdelse og snerydning mindst 1 m uden for eget matr.nr også ved carporte.              

Copyright©Foreningen Enggården/www.litorinaparken.dk 2024
Tilbage til indhold